Opholdsarealer

Kommuneplan stiller krav om opholdsarealer på minimum 100% af boligernes etageareal. Der foreligger også bestemmelser om arealets placering og kvalitet. 

Lokalplanen sikrer dette ved at indskrive kommuneplanrammens retningslinjer i planens bestemmelser.