Spildevandsplanen

Lokalplanområdet er omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Området er planlagt til at være alment forsynet.

Området er separatkloakeret, hvilket medfører, at der maksimalt må afledes regnvand fra 35% af grundenes areal.