Baggrund og formål

Baggrunden for denne lokalplan er et ønske om at sikre bevaringen af den ældste del af Tangekvarteret i det østlige Ribe. Tangekvarteret er et villakvarter opført fra starten af det 20. århundrede og frem, placeret udenfor Ribes middelalderbykerne på en tange i Ribe ådal. Udbygningen af kvarteret startede med den første villa i år 1900 på Linde Allé, og fortsatte i en gradvis udbygning mod øst. Tangekvarteret udgør derfor en naturligt opstået tidslinje, der viser stilmæssige og historiske overgange fra historicismen og nationalromantikken, over nyklassicismen og bedre byggeskik-husene til funktionalismen og de senmoderne villaer. Byggeaktiviteterne er dog ikke ophørt i området, og der er siden opført flere nyere huse, hvoraf nogle er bedre tilpasset de historiske omgivelser end andre.

I Esbjergs Kommunes Kulturmiljøplan 2016 blev lokalplanområdet, sammen med andre villaområder omkring Ribe samt Ribelund, udpeget som et værdifuldt kulturmiljø. Som et led i kommunens indsats for at fremme arkitektonisk kvalitet og bygningsbevaring, ønsker Byrådet at sikre bevaringen af de historiske bygninger der udgør dette særlige kulturmiljø, og sikre områdets kvaliteter som et attraktivt boligområde nær Ribes historiske bymidte.

Samtidig muliggør planen en gradvis udskiftning og tilføjelse af nye huse, og sætter rammerne for hvordan fremtidig bebyggelse sker med respekt for de eksisterende værdier i området. Dette er i tråd med Esbjerg Kommunes Arkitekturstrategi, hvori der lægges vægt på at nyt byggeri i ældre boligområder skal ske med respekt for områdets særlige arkitektur og kvaliteter.