Anvendelse

I lokalplanens område fastlægges anvendelsen til boligformål. Kvarteret har karakter af boligområde, hvilket ikke søges ændret i noget omfang.

I boligområder er der dog fortsat mulighed for at drive bestemte liberale erhverv i eget hjem, f.eks. advokat-, arkitekt-, tandlægevirksomhed og lignende. Dette sker under forudsætning af at der ikke er ansatte i virksomheden, samt at det ikke ændrer bygningens karakter som bolig.