Trafikale forhold

Lokalplanområdet har et fuldt udbygget gadenet, og planen indeholder ingen bestemmelser til regulering af vejforhold. Der forventes ikke markante ændringer i den eksisterende vejstruktur.

Planen indeholder bestemmelser der sikrer tilstrækkelige parkeringspladser til områdets beboere. Der skal således etableres 2 parkeringspladser per bolig i åben/lav bebyggelse, og 1½ parkeringsplads i tæt/lav bebyggelse.