Jordforureningsloven

Ifølge Jordforureningslovens § 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Lokalplanområdet ligger i områdeklassificeret område.Før jord flyttes fra et områdeklassificeret område, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune.Ved nybyggeri skal det ifølge Jordforureningslovens § 72b dokumenteres, at den øverste ½ m jord er ren.

Der er ikke viden om jordforurening på matr.nr. 15kk, mens matr.nr. 15tø er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1, V1. matr.nr. 15tø er kortlagt som forurenet på V1, da området igennem længere tid har været anvendt til fjernvarmeværk. Der er ikke konkret kendskab til forurening i jorden.