Skovloven

Fredskovspligt

Lokalplanens realisering kræver ophævelse af fredsskovpligten for den del af matr.nr. 15kk, der er beliggende i delområde A. Ophævelsen af fredsskovsforpligtigelsen på dette areal indenfor lokalplanområdet forudsætter, at der udlægges erstatningsskov et andet sted. Ophævelsen forudsætter tilladelse efter skovloven.