Eksisterende lokalplaner

Ved lokalplanens vedtagelse aflyses Lokalplan nr. 03.13 i dens helhed og Partiel byplanvedtægt nr. 10 og Lokalplan 03.06 indenfor Lokalplan 40-040-0005’s område da planerne er uaktuelle og uforenelige med Lokalplan 40-040-0005.