Anvendelse

I kommuneplan 2018-2030 er området udlagt til hhv. tekniske anlæg og grønt danmarkskort.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse hermed.