Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 5.000 m² etageareal i delområde A, svarende til en bebyggelsesprocent på 39, mod kommuneplanændringens maksimale bebyggelsesprocent på 40 %.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge med differentierede højder i lokalplanområdet, alt efter placering og funktion. Lokalplanen giver mulighed for at opføres bygninger i 2 etager/8½ m tættest ved Mosevej, samt produktionsbygninger og akkumulatortanke i op til 25 m’s højde og skorstene i op til 50 m’s højde.