Opholdsarealer

Kommuneplanændringens bestemmelser for friarealer, er i lokalplanen fulgt op ved sikre et areal på min. 100 m² til områdets ansatte, samt et tilstrækkeligt parkeringsareal.