Zoneforhold

I overensstemmelse med kommuneplantillægget fastholdes lokalplanområdet som byzone.