Spildevandsplanen

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes Spildevandsplan. Området er planlagt til at være alment forsynet (eller andet). 

I spildevandsplanen er der begrænsninger på afledningen af overfladevand til kloaksystemet. Esbjerg Kommune skal godkende anlæg for håndtering af overfladevand.

Regnvand skal derfor håndteres i området, typisk gennem nedsivning i faskine, nedsivninsbassiner eller -bede. Esbjerg Kommune skal godkende anlæg for håndtering af overfladevand.

Kloak

Området er spildevandskloakeret og proces- og sanitært spildevand skal afledes til spildevandsledning. Regnvand skal nedsives lokalt.