Forhold til gældende servitutter

Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Ingen af disse servitutter er vurderet til at have betydning for lokalplanens disponering. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer.