Baggrund og formål

For at Ribe Fjernvarme også i fremtiden har mulighed for at levere fjernvarme til Ribe, ønskes der udarbejdet en ny lokalplan, der kan fastsætte rammerne for områdets fremtidige udvikling.