Anvendelse

I lokalplanen fastlægges anvendelsen til tekniske anlæg og afskærmende beplantning.
Delområde A må kun anvendes til tekniske anlæg, herunder varmemærk med tilhørende funktioner, som fx administration, lager, oplag mv. med en samlet miljøpåvirkning, der ikke overstiger miljøklasse 5.
Delområde B må kun anvendes til afskærmende beplantning med høje træer.
Der må ikke etableres støjfølsom anvendelse indenfor lokalplanområdet.
Der må indenfor lokalplanområdet opsættes mobiltelefonantenner på skorstene.