Trafikale forhold

Ribe Fjernvarme er beliggende på Mosevej i Ribe. Tilkørsel til området foregår igennem boligområderne på enten Mosevej eller Sorsigvej.

Udvidelser af forbrændingsanlægget vil i hvert enkelt tilfælde kræve en screening og eventuelt en vurdering i forhold til VVM-reglerne. Det vil således i hvert enkelt tilfælde blive vurderet på, hvor meget trafik den konkrete udvidelse vil medføre.