Ubebyggede arealer

Lokalplanområdet er hovedsageligt i delområde B som er hele arealet som er ud til naboskel afskærmende høj beplantning som skal fastholdes.

Delområde A anvendes til arealet til fjernvarmeanlægget, arealer som ikke er ubebyggede anvendes til adgangsvej, parkering, oplag og opholdsareal på min. 100 m² til rådighed for områdets ansatte og gæster. Se delområderne på bilag B.